Adatvédelmi irányelvek
A személyes adatok védelmére vonatkozó általános elvek
ADATKEZELŐ

Az adatkezelő neve: Bogdán Erik EV. (székhelye: 1041 Budapest, Závodszky Zoltán utca 51.; adószáma: 55645883-1-41; telefonos elérhetősége: 06 70 745 6193) az összes olyan személyes adat üzemeltetője, amely a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kerül feldolgozásra. Az adatkezelő Magyarország vonatkozó jogszabályainak és az Európai Unió jogszabályainak megfelelően dolgozza fel a személyes adatokat, figyelembe véve az érintett személyek magánszféráját, valamint különösen azon személyes adatainak védelmére való tekintettel, amelyeket átadtak és feldolgozásra kerültek.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

A megadott és összegyűjtött személyes adatok feldolgozása tevékenységem részét képezi. Személyes adatok feldolgozása nélkül nem tudnám szolgáltatásaimat megfelelő mértékben biztosítani ügyfeleimnek és más érintett személyeknek.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

A jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik a személyes adatok törvényi (azaz az érintett személy beleegyezése nélküli) vagy az érintett hozzájárulásával történő feldolgozását. A személyes adatoknak a törvény szerinti feldolgozása azt jelenti, hogy Ön hozzájárulása nélkül is feldolgozhatom személyes adatait tevékenységem végzése céljából. A személyes adatok feldolgozásának alapja a tevékenységemre (szolgáltatásra) vonatkozó jogszabály. Amennyiben nincs jogalapja annak, hogy az Ön beleegyezése nélkül dolgozzam fel személyes adatait, kizárólag személyes beleegyezése alapján dolgozom fel személyes adatait.

ADATOK HARMADIK FÉL RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTELE

Személyes adatait harmadik felek is feldolgozhatják, feltéve, hogy az Ön, vagy az ügyfeleim irányában való kötelezettségeinknek vagy a szolgáltatásaim nyújtásával kapcsolatban az feltétlenül szükséges. A partnerek kiválasztásakor mindig biztosítom, hogy a személyes adatok magas szintű védelme garantált legyen.

Az érintett személy személyes adatai feldolgozhatók az Európai Unió országaiban és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes országokban. Személyes adatokat csak olyan harmadik országoknak lehet továbbítani, amelyek jogállását az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Az adatkezelő személyes adatait manuálisan vagy elektronikus rendszerek használatával kezeli. Az adatkezelő minden szükséges műszaki, személyi és ellenőrzési intézkedést meghozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védelmének szintje a lehető legmagasabb legyen.

GOOGLE ANALYTICS SZOLGÁLTATÁS

Weboldalam látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése céljából igénybe veszem a Google Analytics szolgáltatást. A weboldalról összegyűjtött információk a Google számára automatikusan továbbításra kerülnek, viszont ezek nem tartalmaznak (nem is tartalmazhatnak!) személyes adatokat. Az összegyűjtött és továbbításra kerülő információk a weboldal látogatóinak beazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól történő megkülönböztetésére alkalmas statisztikai adatok. A Google Analytics adatkezeléséről további információkat ide kattintva olvashat.

Az adatkezelés célja

A weboldal teljesítményének mérése, a használatára vonatkozó statisztikák készítése érdekében a weboldalt felkereső látogatók, illetve munkameneteik egymástól való megkülönböztetése.

A kezelt adatok köre

A Google Analytics szolgáltatás a weboldal teljesítményének mérésére, a használatára vonatkozó statisztikák készítéséhez sütiket használ, amelyek a szolgáltatás által értelmezhető információkat (betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorokat) tartalmaznak.

Az adatkezelés időtartama

A Google Analytics szolgáltatás által alkalmazott sütik érvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet böngésző programjában, illetve van néhány olyan is, amelynek az érvényessége ennél is rövidebb (1 perc) vagy esetleg lényegesen hosszabb (pl.: 24 óra vagy például 2 év). Ugyanakkor e hosszabb időre érvényes sütik tartalmához weboldalunk – és ezen keresztül a Google Analytics szolgáltatás is – kizárólag akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi weboldalunkat ugyanarról a készülékről és ezeket a sütiket időközben nem törölte le arról.

Jogérvényesítés

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics szolgáltatás az Ön weboldal látogatásáról adatokat gyűjtsön, lehetősége van azt megtiltani az erre a célra használható program telepítésével és használatával. A Google Analytics adatgyűjtését letiltó böngésző bővítményről további információkat ide kattintva olvashat, letölteni, illetve telepíteni innen tudja. A Google Analytics által alkalmazott sütik használatát – minden további sütivel együtt – szintén letilthatja. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti és törölheti is.

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

Az érintett személynek joga van:

a. kérvényezni az adatkezelőtől az érintett személyre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

b. a személyes adatok feldolgozásának javítása, törlése vagy korlátozása,

c. tiltakozni a személyes adatok feldolgozása ellen,

d. a személyes adatok hordozhatósága,

e. kifogást vagy eljárás kezdeményezését kezdeményezi az illetékes felügyeleti hatóságnál,

f. bármikor visszavonni hozzájárulását a személyes adatainak feldolgozásához.

A személyes adatainak védelmével kapcsolatos bármely kérdése e-mailben elküldhető: Bogdán Erik [email protected] vagy közvetlenül az adatkezelő címére. Az adatkezelő köteles haladéktalanul értesíteni az érintettet a személyes adatok védelmének bármely megsértéséről amennyiben a személyes adatvédelem ilyen megsértése az érintett személy jogainak védelmével kapcsolatos magas kockázathoz vezethet.

FELELŐS SZEMÉLY

Az adatkezelő ezennel tájékoztatást nyújt a felelős személyről. A felelős személy Bogdán Erik [email protected]